Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

COMUNICAT

REFERITOR  LA PROCURA SPECIALĂ ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

 

Beneficiarii sistemului public de pensii din România care doresc să fie reprezentați printr-un mandatar (datorită faptului că domiciliază în alt stat sau pentru orice alte cauze) atât în ceea ce privește acordarea drepturilor de pensie, reglementări prevăzute la art. 103 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, cât și referitor la plata acestor drepturi, reglementări prevăzute la art. 108 și 109 din același act normativ, precum și pentru orice altă situație care ține de reprezentarea și relaționarea cu casa teritorială de pensii în a cărei evidență se află, trebuie să aibă în vedere căprocura prin care se mandatează o astfel de persoană, are reglementări speciale prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și Ordinul 214 din 7 iunie 2012 privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii.

În aceste condiții, atât Casa Teritorială de Pensii cât și BANCA (în cazul celor care solicită plata drepturilor prin bancă), vor verifica existența, în cuprinsul procurii speciale prezentate de mandatar, a următoarelor elemente:

a) valabilitatea procurii speciale din punct de vedere al condițiilor de formă și fond;

b) numele, prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal (CNP-ul), domiciliul, reședința, seria și numărul actului de identitate ale mandatarului;

c) obiectul mandatului;

d) termenul de valabilitate al procurii speciale care nu poate fi mai mare de 18 luni de la data autentificării.

Potrivit art. 77 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, aprobate prin HG nr. 257/2011, procura specială care nu este emisă în limba română şi, după caz, apostila vor fi traduse şi legalizate.

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                                                26.04.2021


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...