COMUNICAT

REFERITOR LA ACORDAREA INDEMNIZAȚIA DE GRATITUDINE

 OUG NR. 47/2021

 

 

Urmare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586/10.06.2021, a OUG nr. 47/2021, vă facem cunoscut faptul că prin acest act normativ s-a introdus un nou drept ce se acordă în baza Legii nr. 49/1991, cu modificările și completările ulterioare, respectiv indemnizația de gratitudine.

Indemnizația de gratitudine reprezintă 50% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata (pe anul 2021 este de 5.380 lei). Prin urmare, indemnizația de gratitudine lunară este de 2.690 lei.

Categoriile îndeptățite la acordarea indemnizației de gratitudine sunt următoarele:

  • Invalizii de război,
  • Veteranii de război,
  • Văduvele de război.

Indemnizația de gratitudine nu se acordă accidentaților de război în afară serviciului orodnat și văduvelor de veteran.

Indemnizația de gratitudine se cumulează cu indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (1) și cu sporul prevăzut la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 49/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Indemnizația de gratitudine se acordă începând cu data de 1 iunie 2021, din oficiu, în sistem centralizat.

 

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                                                              24.06.2021