Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

COMUNICAT

REFERITOR LA PLATA DREPTURILOR DE PENSIE/INDEMNIZAȚII

PREVĂZUTE DE LEGI CU CARACTER SPECIAL ÎN CONT BANCAR

 

Pensionarii pot primi drepturile bănești cu titlu de pensie sau indemnizațiile prevăzute de legile speciale, în conturi curente sau de card la următoarele bănci:

UNICREDIT BANK S.A.

BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

LIBRA BANK S.A.

BANCA TRANSLIVANIA S.A.;

BANCA ROMANEASCA S.A.

ALPHA BANK S.A. BANK

PATRIA BANK S.A.

CEC BANK S.A.

CITI BANK S.A.

COOPERATIVA DE CREDIT

MARFIN BANK S.A.

ING BANK

B.P. ISRAEL

PROCREDIT BANK S.A.

OTP BANK S.A.

PIRAEUS BANK S.A.

BANCA COMERCIALA ROMANA

RAIFFEISEN BANK S.A.

GARANTI BANK S.A.

INTESA SANPAOLO BANK

Instituțiile bancare deschid conturi în baza solicitării personale a pensionarului, a reprezentantului legal sau după caz a mandatarului.

La deschiderea contului pensionarul trebuie să se prezinte cu decizia de pensie sau cu cuponul de pensie și actul de identitate.

Banca va confirma și va înscrie pe cererea adresată CJP, codul IBAN și denumirea unității bancare la care este alimentat contul.

Cu cererea completată de bancă, pensionarii se vor prezenta la ghișeul nr. 3 parter, zona de relații cu publicul, al C.J.P. Călărași, pentru depunerea acesteia.

Actele pof fi transmise și prin poștă, în original, în regim de srisoare recomandată cu confirmare de primire.

Din luna aprilie 2008 a fost semnată Convenția privind plata prestațiilor în străinătate cu Citibank România S.A.

Citibank România S.A. oferă servicii bancare aferente plății în străinatate a pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale pentru pensionarii care nu au domiciliul în România. 

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                                                   06.08.2021


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...