COMUNICAT

REFERITOR LA APLICAREA PREVEDERILOR ART. 103 (4) ȘI ART. 106 (3) LEGEA NR. 263/2010

         

Pentru evitarea unor situații împovărătoare pentru persoanele care nu cunosc dreptul pe care îl au potrivit legislației, ca în măsura în care nu mai doresc să-și mențină cererea inițială de pensionare, să își poată retrage cererea până la emiterea deciziei de pensionare sau să depună cerere de anulare a deciziei de înscriere la pensie, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia și, faptul că, potrivit art. 31 alin. (2) din Constituția României privind dreptul la informație ”Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal”, vă informăm următoarele:

- conform prevederilor art. 103 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cererea de pensionare, depusă conform prevederilor legale, poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare,

- conform prevederilor art. 106 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensia poate fi anulată la cererea titularului.

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                                                                           29.10.2021