Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

    Cod etic/deontologic/de conduită

-     Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi destinaţia acestora

-     Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

-     Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională

-     Planul de integritate al instituţiei

-     Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA şi în Planul de integritate

-     Situaţia incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

-     Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante

0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...