Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

 

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul persoanelor asigurate, in scopul:

 

 • promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
 • diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.

 
Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi;

 • persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici;
 • persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a);
 • somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
 • ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.


In temeiul art.6 din legea nr. 346 din 5 iunie 2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se pot asigura, pe baza de contract individual de asigurare, persoanele care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

 • asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
 • comanditati, administratori sau manageri;
 • membri ai asociatiei familiale;
 • persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
 • persoane angajate in institutii internationale;
 • proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
 • persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;
 • membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
 • alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.


In conformitate cu prevederile art.10 din Legea 346/2002 angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului domeniul principal de activitate, prin declaratie pe proprie raspundere.


Prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale


Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:

 • reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;
 • reabilitare si reconversie profesionala;
 • indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
 • indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
 • compensatii pentru atingerea integritatii;
 • despagubiri in caz de deces;
 • rambursari de cheltuieli;
 • pensie de invalidiate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;
 • pensie de urmaș în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.Asiguratii au dreptul la tratament medical corespunzator leziunilor cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, astfel;

 • asistenta medicala de urgenta, la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti;
 • servicii medicale in spitale sau clinici specializate;
 • tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati specializate;
 • servicii de chirurgie reparatorie;
 • cure balneoclimaterice;
 • dispozitive medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice.In vederea obtinerii dreptului, asiguratul, victima a unui accident de munca sau diagnosticat cu boala profesionala, inainteaza la Casa de Pensii de pe raza judetului de domiciliu sau a sediului social al firmei in care lucreaza, dupa caz, o cerere, în fucție de dreptul solicitat:

 • cerere de solicitare a dreptului;
 • pentru indemnizații, compensație atingerea integrității, despăgubire în caz de deces - Anexa nr. 13
 • pentru rambursare de cheltuieli - Anexa nr. 15
 • pentru dispozitive medicale - Anexa nr. 8
 • pentru rambursarea de cheltuieli: C.I. copii după acte ce dovedesc cheltuielile făcute;
 • pentru dispoziive medicale: C.I. asigurat, recomandarea medicului specialist.

Descacă fișierul: ANEXA 8

Descarcă fișierul: ANEXA 13

Descarcă fișierul: ANEXA 15

In vederea acordarii dreptului compartimentul de specialitate din cadrul CJP Călărași analizeaza dosarul, si, dupa ce primeste aprobarea din partea compartimentului de expertiza medicala, propune acordarea acestuia.

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...