Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

sau vizualizeaza aici

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În calitate de instituţie publică de interes naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale care administrează sistemul public de pensii şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care acordă persoanelor asigurate pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale, este responsabilitatea Casei Naţionale de Pensii Publice de a vă informa cu privire la noul Regulament general privind protecţia datelor cu caracter personal (RGPD).

Începând cu data de 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal UE 679/2016 (RGPD). Prin intermediul acestuia se doreşte crearea unui cadru legislativ unitar şi uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naţionale de implementare.

Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal şi cum îl puteţi contacta:

Instituţiile Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP, casele teritoriale de pensii, INEMRCM) sunt operatori ai datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe detalii puteţi contacta Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. – responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.

Protecţia datelor personale

Conform cerinţelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Casa Naţională de Pensii Publice administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de lege, datele furnizate de dumneavoastră.

Unul dintre principiile cheie în cadrul RGPD este principiul transparenţei. Acesta impune instituţiei noastre să furnizeze asiguraţilor şi beneficiarilor sistemului public de pensii, informaţii cu privire la modul în care utilizează sau procesează datele personale.

Pentru a ne alinia obligaţiilor de transparenţă rezultate din RGPD, vă informăm că instituţia noastră, conform prevederilor legale în vigoare, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Scopul în care sunt prelucrate datele personale

Scopul prelucrării îl constituie acordarea şi plata, prin casele teritoriale de pensii, a prestaţiilor solicitate de dumneavoastră în temeiul reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare, în domeniul asigurărilor şi securităţii sociale.

De asemenea, Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea stabilirii stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prestaţiile solicitate de dumneavoastră se acordă de către casele teritoriale de pensii în baza cererii înregistrate, document care echivalează cu exprimarea consimţământului în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal prelucrate

 • Nume
 • Sex
 • Codul numeric personal
 • Data naşterii
 • Adresa de domiciliu
 • Informaţii bancare
 • Informaţii cu caracter medical
 • Informaţii privind perioadele de asigurare realizate la sistemele de pensii din România sau din

     străinătate

Din ce surse obţine Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • în mod direct, din cererile privind acordarea şi plata prestaţiilor solicitate şi din documentele

     ataşate în acest scop;

 • ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a sistemelor noastre electronice;
 • obţinute ca urmare a comunicărilor trimise, conform legii, de către dumneavoastră unor terţi

      (ex: instituţii publice, instituţii bancare, administrator fond privat pensii);

 • ca urmare a comunicărilor trimise instituţiei noastre, conform legii, de către terţi (ex:

     instituţii publice, instituţii bancare, angajatori, agenţi economici, administratori fond privat 

     pensii).

Cui dezvăluie Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi, în condiţiile legii, datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • către autorităţi guvernamentale şi judecătoreşti şi alte persoane juridice implicate în

      proceduri legale;

 • către organe de cercetare penală, autorităţi fiscale, precum şi către alte persoane juridice

      faţă de care dezvăluirea este cerută de lege;

 • către persoane juridice cu competenţe, potrivit legii, în derularea operaţiunilor referitoare la

           plata prestaţiilor acordate de către casele teritoriale de pensii.

Cât timp păstrează Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi datele dumneavoastră cu caracter personal: atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta Notă de informare, în raport cu persoana dumneavoastră sau pentru a asigura conformitatea cu obligaţiile legale, instituite în sarcina noastră.

Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal:

 • dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situaţia în

     care acestea sunt incorecte sau au intervenit modificări;

 • dreptul de a solicita o copie a înscrisurilor deţinute de către Casa Naţională de Pensii Publice

      şi casele teritoriale de pensii care conţin datele dumneavoastră cu caracter personal;

 • dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, după expirarea perioadei legale

de acordare a drepturilor solicitate şi acordate;

 • restricţionarea utilizării datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de RGPD.

0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...