Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

Buletinul informativ al informațiilor de interes public


Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu:


Solicitarea informaţiilor care nu se comunică din oficiu se poate face:

  • în scris, format hârtie sau format electronic (descarcă model cerere-tip);
  • verbal


Informaţiile exceptate de la liberul acces:

  • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare care aduc atingere principilului liberei concurenţe;
  • informaţiile cu privire la datele personale;
  • baza de date privind asiguraţii şi beneficiarii sistemului public;
  • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei;
  • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.
0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...