Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

COMUNICAT

REFERITOR LA APLICAREA PREVEDERILOR ART. 1 ALIN. (3) DIN LEGEA NR. 8/2006, REPUBLICATĂ

ȘI A PREVEDERILOR ART. 36 DIN LEGEA NR. 263/2010, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

         

 

Potrivit dispozițiilor H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950/05.10.2021, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.550 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

  • Referitor la cuantumul indemnizației lunare prevăzute de art. 1 alin. (3) din Legea nr. 8/2006, republicată:

Indemnizația lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006, republicată, reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.

În consecință, indemnizația acordată în temeiul Legii nr. 8/2006, republicată, nu poate depăși suma de 5.100 lei începând cu data de 1 ianuarie 2022.

  • Referitor la baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, prevăzute de art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială:

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În consecință, începând cu data de 1 ianuarie 2022, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 2.550 lei.

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că se vor modifica, din inițiativa Casei Județene de Pensii Călărași, prin notificarea asiguratului, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.550 lei.

De asemenea, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.550 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020, cu modificările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Noua valoare de 2.550 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 1 ianuarie 2022 în temeiul O.U.G. nr. 163/2020, cu modificările ulterioare.

 

 

         Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                       08.10.2021


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...