Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

În  Monitorul Oficial nr. 1139 din 15 decembrie 2023 a fost publicată  Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, Conform  art. XXIII din O.U.G. nr. 115/2023 s-a modificat art. III lit. b) din Legea nr. 210/2022 după cum urmează: Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se acordă și se plătesc după cum urmează:…b) începând cu data de 1 ianuarie 2025, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru copiii prevăzuţi la art. 31 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă.

Toate hotărârile emise în perioada 2021-2023, cât și drepturile care urmează a se stabili prin hotărâri ce vor fi emise în anul 2024, pentru copiii umași al căror părinte decedat a fost refugiat, acordarea și plata drepturilor s-a amânat până la data de 01.01.2025. Este important de reținut că nu doar plata indemnizației a fost amânată până la data de 01.01.2025, ci acordarea tuturor drepturilor conexe prevăzute la art. 5 lit. a) – g) din O.G. nr. 105/1999 (de ex. abonament transport gratuit, scutire impozit pe cladire și teren prevăzute de Codul fiscal etc.).

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                19.01.2024


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...