Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

Lista documentelor necesare în vederea obținerii drepturilor prevăzute de

Ordonanța Guvernului nr.105/1999, republicată, cu modificările și

completările aduse prin Legea nr.154/2021

 

Documentele necesare stabilirii calității de beneficiar (copil) al O.G.nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt, după caz, următoarele:

 • Cerere tip (https://cjpcalarasi.ro/index.php/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/formulare)
 • Act de identitate al solicitantului – copie și original;
 • Certificat de naștere al solicitantului – copie și orginal;
 • Certificat de căsătorie al solicitantului, după caz – copie și original;
 • Certificat de deces al părintelui decedat – copie și original;
 • Decizie/Hotărârea privind calitatea de beneficiar al O.G. nr. 105/1999 a părintelui decedat – copie;
 • Talon de pensie al solicitantului (în situația în care acesta este pensionar).

În situația în care părintele decedat nu a beneficiat de prevederile O.G. nr.105/1999, dovada că acesta a suferit o măsură de persecuție din motive etnice, în perioada 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, se poate face cu acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt:           

 • acte eliberate de Crucea Roşie Internaţională;
 • acte eliberate de lagărele de concentrare;
 • livrete militare sau adeverinţe eliberate de U.M. 02405 Piteşti, pentru persoanele care au fost în detașamentele de muncă obligatorie;
 • carnet/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie;
 • carnet de identitate privind pe cei deportați în Moghilev;
 • adeverinţe eliberate de Arhivele Naţionale Române sau de direcţiile judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii etc.;
 • buletine de evidenta a populaţiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectivă din Transnistria;
 • acte eliberate de primăria oraşelor respective;
 • certificate sau adeverinţe de la autorităţile militare ori civile româneşti;
 • adeverinţe eliberate de alte autorităţi din Transnistria;
 • alte asemenea acte oficiale.

 

 

     Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                                      05.07.2021


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...