Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

                                                                          COMUNICAT                                                                                 

REFERITOR LA NOUTĂȚILE INTRODUSE PRIN LEGEA NR.197/16.07.2021,

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 712/19.07.2021

 

 

 • Locurile de muncă încadrate în condiții speciale (art.30 din Legea nr.263/2010) se completează cu litera i), care vizează:

activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui

 

 • Beneficiile acestor dispoziții sunt:
 • Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru
  persoanele care au desfășurat cel puțin 25 de ani activități în
  condițiile mai sus menționate;
 • Utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a unui stagiu
  complet de cotizare de 25 ani, pentru persoanele care au
  desfășurat cel puțin 30 de ani activități în condițiile mai sus
  menționate.
 • Noile dispoziții se aplică doar pentru viitor, respectiv după 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României și nu conțin reglementări referitoare la:
 • asimilarea în condiții speciale a perioadelor realizate în condițiile menționate mai sus înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
 • recalcularea pensiilor aflate în plată.

 

        Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                                    30.07.2021


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...