Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

Descarca pdf

 

COMUNICAT REFERITOR LA ORDINUL MMPS NR. 487/2021 PRIVIND EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR DE EVALUARE A PENSIILOR DIN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII PÂNĂ LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2023

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din data de 18.06.2021 a fost publicat Ordinul MMPS nr. 487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 01.09.2023, act normativ ce a intrat în vigoare cu data de 18.06.2021.

Prin urmare, adeverințele emise, începând cu data de 18.06.2021, în vederea utilizării acestora pentru crearea bazei de date prevăzute la art. 3 lit. b) din Ordinul MMPS nr. 487/2021, trebuie să respecte modelul de adeverință prevăzut în anexa care face parte din ordinul menționat.

Sublinime faptul că, și în cazul adeverințelor doveditoare emise anterior datei de 18.06.2021, veniturile lunare realizate brute sau nete, după caz, ce fac obiectul Ordinului MMPS nr. 487/2021 se utilizează doar dacă se menționează faptul că asupra acestora s-a datorat, potrivit legii, contribuția de asigurări sociale de stat.

De asemenea, trebuie făcută distincția între tipurile de cereri referitoare la valorificarea adeverințelor privind veniturile lunare realizate brute sau nete, după caz, pentru perioadele anterioare datei de 01.04.2001, depuse la casele teritoriale de pensii începând cu data intrării în vigoare a Ordinului MMPS nr. 487/2021, respectiv:

  • cererile depuse în temeiul art. 107 din Legea nr. 263/2010, pentru care se emit deciziile administrative conform prevederilor legale și
  • cererile depuse în vederea creării bazei de date necesare operațiunilor de evaluare, care se utilizează numai în scopul prevăzut la art. 3 lit.b) din Ordinul MMPS nr. 487/2021.

În vederea creării bazei de date care cuprinde veniturile lunare brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 01.04.2001, prevăzute la art. 3 lit.b) din Ordinul MMPS nr. 487/2021, dar și în sprijinul caselor teritoriale de pensii, pensionarii sistemului public de pensii pot depune cerere însoțită de adeverințe de venituri, care este diferită de cererea de recalculare reglementată de art. 107 din Legea nr. 263/2010.

Modelul cererii ce face obiectul Ordinului MMPS nr. 487/2021, este prezentat în Anexa la prezenta.

Anexa face parte integrantă din prezenta notă.

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                             27.08.2021


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...