Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

COMUNICAT

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA PROCEDURII DE SELECTARE PRIN CONCURS A 13 PERSOANE, CU STUDII SUPERIOARE ȘI MEDII, CARE VOR DESFĂȘURA ACTIVITATEA DE EVALUARE A DOSARELOR DE PENSII, ÎN BAZA UNOR CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ÎNCHEIATE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2022, LA CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CĂLĂRAȘI

 

Ca urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 90/23.08.2021, privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, în scopul implementării măsurilor legislative care vizează acțiunea de evaluare în vederea recalculării dosarelor de pensii din sistemul public, Casei Județene de Pensii Călărași i-a fost repartizat, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2022, un număr suplimentar de 13 posturi contractuale, din care:

  • 10 posturi de Consilier debutant cu studii superioare

Studii de specialitate: studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științe economice, științe juridice, științe administrative; precum și în domeniul de licență: matematică, fizică sau informatică;

  • 3 posturi de Referent debutant cu studii medii

Studii de specialitate: studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Calendarul procesului de recrutare și selecție prin concurs al personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată, este următorul:

  • în perioada 27 – 30 august 2021, între orele 8ºº - 16³º, vor fi primite și înregistrate cererile de înscriere a candidaților la concurs;
  • în data de 31 august 2021, etapa de selecție/verificare a dosarelor depuse de către candidați;
  • în termen de o zi lucrătoare de la expirarea etapei de selecție, se va publica, prin afișare, la sediul din muncipiul Călărași, str. Flacăra nr. 57-59 și pe site-ul instituției, lista candidaților admiși în vederea susținerii probei scrise;
  • concursul va avea loc în data de 06.09.2021, ora 10ºº - proba scrisă sub formă de test grilă;
  • interviul se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Precizăm că persoanele interesate de ocuparea acestor posturi nu trebuie să dovedească vechime în muncă, urmând ca salarizarea personalului selectat prin concurs să fie efectuată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Toate informațiile necesare, inclusiv bibliografia de concurs, vor fi afișate, începând de joi, 26 august 2021, atât la sediul Casei Județene de Pensii Călărași cât și pe site-ul instituției, la adresa: https://cjpcalarasi.ro/index.php/despre-noi/organizare/cariera.

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                                                                     25.08.2021


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...