Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

 COMUNICAT

PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 16/2021

A BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2021

 

1. Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5.380 lei.

Mențiune: noua valoare a câștigului salarial mediu brut se are în vedere începând cu data de 12 martie 2021, data intrării în vigoare a Legii nr. 16/2021.

2. Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 16/2021, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este următorul:

a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.380 lei;

b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau  pensionarului: 2690 lei.

Mențiune: noile cuantumuri ale ajutorului de deces de 5.380 lei, respectiv de 2.690 lei, se aplică începând cu data de 12 martie 2021, data intrării în vigoare a Legii nr. 16/2021.

Pentru perioada 1 ianuarie – 11 martie 2021 se vor avea în vedere cuantumurile ajutorului de deces, aprobate prin Legea nr. 6/2020, respectiv:

a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 429 lei;

b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 715 lei.

3. Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele:

a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale;

b) 4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

c) 8% datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

d) 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Mențiune: în cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuție de asigurări sociale pentru condiții deosebite și speciale de muncă.

4. În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, nivelul minim al venitului asigurat înscris în contractul de asigurare socială este 2.300 lei, reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 13 ianuarie 2021.  

5. Nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 800 lei.

6. În anul 2021 valoarea punctului de pensie se menține la 1.442 lei, conform art. 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.

7. În anul 2021, indemnizația de însoțitor se menține la 1.154 lei.

8. În anul 2021, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 1,41.

9. Conform prevederilor HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2.300 lei.

Prin execepție, începând cu aceeași dată, pentru personalul încadrat în funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2.350 lei.

10. În perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat se stabilește la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                                15.03.2021


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...