Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

 

COMUNICAT

REFERITOR LA PENSIONARII CARE AU OPTAT PENTRU

PLATA PENSIEI ÎN CONT CURENT SAU CONT DE CARD – TALOANE MOV

 

Având în vedere actul adițional nr. 37 la Convenția încheiată cu Compania Națională Poșta Română, referitoare la beneficiarii de prestații acordate în sistemul public de pensii, stabilite și plătite de casele teriotirale de pensii, care au optat pentru plata drepturilor bănești în cont curent sau în cont de card, vă informăm că:

Pentru beneficiarii care nu au fost găsiți la domiciliu și au fost avizați, documentele de informare cu privire la sumele plătite ”TALOANELE MOV” nesolicitate se vor păstra la sediul subunității poștale până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs.

După acest termen, se vor arhiva la sediul Oficiului Județean de Poștă corespunzător pentru o perioadă de 24 de luni față de luna de prezentare și vor putea fi transmise la domiciliul beneficiarilor de drepturi sau împuterniciților, după caz, la solicitarea acestora.

În situația în care, taloanele mov, nu vor fi solicitate în cele 24 de luni de către beneficiarii de drepturi sau împuterniciții acestora, vor fi trasmise de fiecare Oficiu Județean de Poștă arhivate, către casele teritoriale de pensii.

 

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                                               22.03.2021


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...